ZÁJMOVÉ KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Stolní tenis
pondělí 14:15 - 15:45 v sokolovně
Zahájení: 8.10. (!!pozor, kvůli rekonstrukci parket v sokolovně až 2. týden v září)
Kroužek vede pan Jiří Kovář. Děti odcházejí ze školy společně s vychovatelkou družiny, po skončení se společně nevracejí, rodiče si je vyzvednou v sokolovně. 

Hudební škola Radima Babáka
úterý od 12:10 dle domluveného rozpisu, v 1. třídě 

Taneční kroužek
Termín  - stále čekáme na zprávu studia Rytmik
Zahájení: říjen
Kroužek zajišťuje opět studio Rytmik, lektorka, cena i zaměření kroužku bude stejné jako minulý školní rok.

Tvořílek
úterý 13:00-14:00 v jídelně ZŠ
Kroužek vede paní Soňa Sehnalová, DiS.

Logopedický kroužek
středa od 12:15 (sudý týden), 2. ročník začíná po TV - do 13:15, ve 4. a 5. třídě
Kroužek vede Mgr. Monika Odehnalová.

Náboženství
1. a 2. ročník - středa 13:00 - 13:45 ve 3. třídě
3. a 4. ročník - středa 13:45 - 14:30 ve 3. třídě
5. ročník - čtvrtek 13:00 - 13:45 v 1. třídě                        
Vede pan farář Němeček

Bojové sporty a sebeobrana
středa, cvičebna ZŠ 
začátečníci - 14:00-15:00 
pokročilí -  15:00 - 16:00
Kroužek vede Mgr. Petr Sedláček ze studia Rytmik. 

Angličtina s Pomněnkou
čtvrtek, v  5. třídě
1. ročník:  13:00 - 14:00
2. ročník:  14:00 - 15:00
3. a 4. ročník:  15:00 - 16:00
Kroužek vede Ing. Lada Antalová.

Zdravotnický kroužek
pátek 7:00 - 7:50, v 1. třídě
Kroužek vede Mgr. Jana Opatřilová, je určen pro děti od 2. ročníku.