Aktivity pro školní rok 2020/2021

Předškoláček - začíná 5. 10.
Termín: pondělí 14:00 - 15:00
Tato aktivita určená všem předškolním dětem je zaměřená na systematický rozvoj v oblastech zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriky, myšlení a řeči formou didaktických,smyslových i pohybových her a cvičení. Do této aktivity nemusíte děti přihlašovat
Vede Šárka Marečková

Edukativně-stimulační skupiny - začíná v listopadu
Termín: úterý 15:00 - 16:00
Podrobnosti ohledně přihlášení dětí a programu budou upřesněny koncem září
Povede Mgr. Martina Gulová

Logopedie - začíná 1. 10.
Termín a místo: čtvrtek od 13:00, (1x/14 dnů, sudý týden), prostory MŠ
Vede Mgr. Monika Odehnalová. Náplní  je skupinová práce s dětmi - rozvoj správné výslovnosti a komunikačních dovedností. Podrobnosti k přihlášení dětí Vám na vyžádání sdělí učitelky MŠ.

Pískání s flétničkou pro starší děti - začíná 7. 10.
Termín: středa 15:00 - 15:30, (1x/14 dnů, lichý týden)
Vede Soňa Sehnalová, DiS.