ŠKOLNÍ ROK  2018/2019

ZÁŘÍ
3. 9.     P
rovoz ŠD tento den 9:00 - 16:00 (1.-3. ročník)

ŘÍJEN
9. 10.   Návštěva Obecní knihovny (14:00 - 15:00)
19.10.  Vyrábění abecedy z přírodnin
22.10.  Projekt "Čarodějné zrcadlo" 
26.10.  Pěší výlet